Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

Test z wiedzy ogólnej

IMG 2114 25 stycznia b.r. odbył się w naszym internacie „Test z wiedzy ogólnej”, który zorganizowała i przeprowadziła p. Alicja Perlikowska. Pytania konkursowe, dotyczyły wielu dziedzin nauki i pozwoliły wychowankom sprawdzić posiadaną wiedzę. Najwięcej punktów i I miejsce zajęła Klaudia Andrzejewska, II miejsce przypadło w udziale Elizie Wieczorkiewicz, III miejsce zajęła Anna Staszak. Gratulujemy!

youtube

Wyszukiwarka