Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni