Internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

Rozkład dnia

ROZKŁAD  DNIA

w  Internacie  Zespołu  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących

we  Wrześni

I.    W dniach  nauki  szkolnej:

 6:15  -  6:45       pobudka i  toaleta  poranna

 6:30 –  7:10       śniadanie / wydawanie porcji /

 7:10 –  7:30       sprzątanie pokoi, przygotowanie do zajęć szkolnych

 7:30 -   7:40       wyjście  do szkoły

 7:40 – 14:55      uczniowie przebywają w szkole na lekcjach i zajęciach      

13:30 - 16:00      obiad  / poniedziałek – czwartek /

11:30 – 15:15     obiad w piątek

       do 16:30       rekreacja, zajęcia sportowe

16:30 – 18:00      samokształcenie

18:00 – 19:00      kolacja

19:00 – 21:30      samokształcenie, zajęcia w grupach, zajęcia własne

21:30 – 22:00      toaleta  wieczorna , przygotowanie do snu

22:00 ->  6:15      cisza nocna

II.  W dniach wolnych od zajęć szkolnych:

  9:00 –  9:30      pobudka, toaleta poranna

  9:30 – 13:00     zajęcia własne, sprzątanie pokoi, samokształcenie,          

13:00 – 13:30     obiad

        do 18:00     zajęcia rekreacyjne, samokształcenie, zajęcia własne

18:00 – 21:30     samokształcenie, zajęcia świetlicowe, zajęcia własne

21:30 – 22:00     toaleta wieczorna

 22:00 -> 7:00    cisza nocna

{addthis off}

youtube

Wyszukiwarka